Instalacja fotowoltaiczna i ich elementy składoweInstalacja fotowoltaiczna to zespół urządzeń, które zamieniają promieniowanie słoneczne w użytkową energię elektryczną. W zależności od sposobu wykorzystania energii po jej wyprodukowaniu, instalacje fotowoltaiczne dzieli się na on-grid oraz off-grid.

Instalacje on-grid połączone są z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną, co umożliwia oddanie do niej nadwyżki wyprodukowanej energii. Zaś instalacje off-grid służą do wykorzystania wyprodukowanej energii tylko i wyłącznie na własne potrzeby, bez możliwości łączenia z siecią zewnętrzną. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj instalacji fotowoltaicznej posiada główne elementy składowe, do których zalicza się panele fotowoltaiczne, inwerter, zestaw do montażu paneli fotowoltaicznych na podłożu (dachu, tarasie, gruncie, ścianie), kable, złączki, zabezpieczenia oraz uziemienie. W przypadku instalacji on-grid konieczne jest dodatkowe zastosowanie licznika dwukierunkowego, umożliwiającego odprowadzenie niewykorzystanej energii do sieci zewnętrznej oraz odpowiednie rozliczanie energii pobranej i oddanej. Z kolei w przypadku instalacji off-grid, zamiast licznika stosuje się magazyn nadmiaru energii wyprodukowanej przez panele, którą wykorzystuje się w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii, czyli np. w nocy.

Instalacja on grid - schemat

Instalacje on-grid - zasada działania

 

Zasada działania instalacji on-grid polega na tym, że panele słoneczne przechwytują padające na nie promienie słoneczne, w efekcie czego fotony wprawiają w ruch elektrony, powodując produkcję energii elektrycznej. Wytworzona energia w postaci prądu stałego trafia za pośrednictwem przewodów elektrycznych do falownika (inwertera), który przekształca ją w prąd zmienny, czyli taki z którym mamy do czynienia w typowej instalacji domowej. Zadaniem falownika jest ponadto współpraca z siecią zewnętrzną, polegająca między innymi nad dostosowaniem parametrów wytwarzanej energii do tych panujących w sieci. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna trafia za pośrednictwem przewodów elektrycznych do wewnętrznej sieci domowej, gdzie jest wykorzystywana na bieżące potrzeby. W przypadku gdy chwilowy pobór energii wykorzystywany przez urządzenia domowe jest mniejszy a niżeli ilość energii produkowana przez instalację fotowoltaiczną, jej nadmiar trafia za pośrednictwem licznika dwukierunkowego do zewnętrznej sieci elektrycznej.

Zalety i wady instalacji on-grid

Zaletą instalacji on-grid jest dowolność zwiększania mocy instalacji przy niewielkim wzroście nakładu finansowego i możliwość kompensowania (rozliczania) energii oddanej do sieci z tą pobraną z sieci. Wadą może się z kolei okazać uzależnienie nas od zakładu energetycznego w zakresie zasad, na których powyższe rozliczanie będzie prowadzone. Wadą z pewnością może być również brak możliwości korzystania z darmowej energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne w przypadku braku napięcia w sieci zewnętrznej, gdyż w takiej sytuacja inwerter wyłącza całkowicie produkcję energii przez panele.

 

Instalacje off-grid - zasada działania

 

Instalacje off-grid, czyli tak zwane instalacje wyspowe, działają podobnie jak instalacje on-grid, z tą różnicą, że nadmiar niewykorzystanej energii elektrycznej nie jest oddawany do sieci, a magazynowany w akumulatorach, skąd w razie potrzeby jest pobierany przez inwerter i przekazany do wykorzystania w instalacji wewnętrznej.

Zalety i wady instalacji off-grid

W przypadku instalacji off-grid trzeba mieć świadomość, że tego typu rozwiązanie wymaga wykorzystywania w obwodach niepołączonych z siecią zewnętrzną, co z jednej strony, w przeciwieństwie do instalacji on-grid, umożliwia nam wykorzystywanie energii w momencie zaniku napięcia w sieci zewnętrznej. Z drugiej strony uzależnia nas w znacznym stopniu od własnego źródła energii, wymuszając konieczność tworzenia instalacji o stosunkowo dużej mocy, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie. Wiąże się to z kolei z niemałym nakładem finansowym.

Instalacja off grid - schemat

Instalacja hybrydowa - zasada działania 

 

Alternatywą dla instalacji on-grid i off-grid, są instalacje hybrydowe, tzn. takie, które łączą w sobie oba wyżej opisane rozwiązania. Ten rodzaj instalacji w zależności od konfiguracji może jednocześnie być w pełni autonomiczny w sytuacji, która tego wymaga, tzn. w przypadku zaniku napięcia oraz połączony z siecią zewnętrzną w sytuacji, gdy akumulatory są w pełni naładowane, a mamy do czynienia z dalszym nadmiarem produkowanej energii. W przypadku instalacji hybrydowej niewątpliwie największą wadą jest cena, która jest zdecydowanie wyższa od typowych rozwiązań instalacji on-grid i off-grid.

 

Instalacja fotowoltaiczna do ciepłej wody użytkowej - zasada działania

 

Warto zwrócić uwagę na instalacje fotowoltaiczne dedykowane tylko i wyłącznie do podgrzewu wody użytkowej. Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością, gdyż jest stosunkowo tanie w zakupie oraz przynosi duże oszczędności użytkowe. W tym przypadku dostępne są rozwiązania w pełni autonomiczne oraz rozwiązania hybrydowe, które pobierają energię elektryczną z sieci tylko w przypadku gdy nie ma możliwości zasilania grzałki energią ze słońca.

 

Jaką instalację fotowoltaiczną wybrać?

 

Instalacje fotowoltaiczne są z pewnością rozwiązaniem wartym zastosowania, gdyż bez względu na wybrane rozwiązania przynoszą znaczne korzyści finansowe. Każdy z opisanych typów sprawdzi się doskonale w gospodarstwie domowym, pod warunkiem odpowiedniego doboru instalacji fotowoltaicznej i analizy uwzględniającej takie aspekty jak przeznaczenie, parametry sieci zewnętrznej i wewnętrznej, ilości i przedziały czasowe wykorzystywanej energii, rodzaj ogrzewania itp.

Przed zakupem odpowiedniego rodzaju instalacji fotowoltaicznej warto zwrócić się do specjalisty w celu analizy wszystkich powyższych informacji, a także co ważne - obowiązujących regulacji prawnych w zakresie montażu, rozliczania energii oddawanej do sieci, oraz dostępnych dofinansowań, gdyż jak w przypadku innych źródeł energii, zasady te dynamicznie się zmieniają.

Zapraszamy z do kontaktu z doradcami techniczno–handlowymi naszej hurtowni fotowoltaicznej swatt.pl, którzy z pewnością doradzą Państwu w wyborze odpowiedniego rozwiązania.

 

 

Kontakt z doradcąChcesz być na bieżący.

Zapisz się do Newslettera