W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, związanej z produktami zakupionymi za pośrednictwem Hurtowni Internetowej Swatt, należy wypełnić poniższy formularz będący pierwszym etapem procesu reklamacyjnego.

Po dokonaniu zgłoszenia następuje każdorazowo jego weryfikacja oraz prowadzone są dalsze działania, których zakres i rodzaj są uzależnione bezpośrednio od rodzaju produktu, oraz typu usterki.

Sposób dalszego postępowania zależy również od warunków gwarancyjnych umieszczonych w karcie gwarancyjnej, która jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

Wypełnij formularz reklamacji