Grupy pompowe - oszczędność czasu i estetyka w jednym - banerW dobie nasilonego zapotrzebowania na wymianę przestarzałych źródeł ciepła lub montażu kotłowni w nowo budowanym budynku, niezwykle istotną kwestią staje się dostępność usług firm instalacyjnych, a także czas i estetyka montażu. Grupy pompowe do instalacji grzewczych, czyli zespoły urządzeń zawierające w jednej zwartej obudowie większość armatury sterowniczo-zabezpieczającej dla instalacji ogrzewania czy też ciepłej wody, zaspokajają z powodzeniem wyżej wymienione potrzeby.

Grupy pompowe do ogrzewania grzejnikowego

 

Ogrzewanie grzejnikowe idealnie spełnia swoją funkcję pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury zasilania, która w większości przypadków powinna przekraczać 60°C.

W takiej sytuacji źródłem ciepła mogą być kotły c.o. na paliwo stałe lub wysokotemperaturowe pompy ciepła. W tym rozwiązaniu temperatura wody zasilającej grzejniki nie musi być obniżana za pośrednictwem zaworu mieszającego, gdyż tę funkcję spełniają zawory i głowice termostatyczne instalowane na grzejniku.

Co za tym idzie, grupa pompowa przeznaczona do ogrzewania grzejnikowego posiada 2 piony (zasilanie i powrót), na których umieszczane są takie elementy jak zwory odcinające, termometry umożliwiające wizualną kontrolę temperatury zasilania i powrotu, zawory zwrotne, a także pompa obiegowa. Cała armatura zabudowana jest w zwartej obudowie z twardej pianki pełniącej idealną izolację termiczną.

Grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego WILO

 

Grupy pompowe do ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe wymaga stałej kontroli temperatury zasilania, gdyż woda o temperaturze powyżej 35 - 40°C może powodować poważne i trwałe uszkodzenia całej instalacji lub posadzki, za której pośrednictwem ciepło oddawane jest do pomieszczenia. Grupy pompowe do ogrzewania podłogowego, oprócz standardowego wyposażenia posiadają dodatkowy zawór mieszający, który kontroluje temperaturę zasilania ogrzewania. W tym przypadku w zależności od sposobu sterowania, dostępne są na rynku dwa rodzaje grup pompowych, tzn. grupy pompowe wyposażone w prosty zawór termostatyczny lub też grupy pompowe wyposażone w zawór z siłownikiem. W przypadku zaworu termostatycznego maksymalna temperatura zasilania ustawiana jest na sztywno i każda zmiana wymaga ręcznej ingerencji. W przypadku siłownika, regulacja temperatury może być płynna, gdyż dostosowywana jest przez niezależny sterownik, często wykorzystujący krzywą pogodową.

 

Częstym rozwiązaniem jest stosowanie mini grupy pompowej, którą instaluje się na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego, jednak w tym konkretnym przypadku wymagane jest doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielacza podłogowego, co w przypadku budynków modernizowanych może być nie lada problemem.

 

Grupy pompowe do ogrzewania mieszanego (podłogowego i grzejnikowego)

 

Częstym rozwiązaniem jest stosowanie ogrzewania, w którym jednocześnie stosuje się zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch różnych grup pompowych, tzn. jednej tradycyjnej do grzejników oraz drugiej z zaworem mieszającym. Konstrukcja większości dostępnych na rynku grup pompowych umożliwia ich montaż na ścianie, jedną obok drugiej oraz połączonych za pośrednictwem dedykowanego rozdzielacza. 

grupa pompowa do ogrzewania mieszanego (podłogowego i grzejnikowego)

 

Zalety stosowania grup pompowych w instalacjach grzewczych

  • szybki i łatwy montaż
  • estetyczny wygląd
  • wysoka energooszczędność poprzez zastosowanie izolowanej obudowy
  • możliwość łączenia w zespoły za pośrednictwem rozdzielacza
  • pełna integracja z dowolnym rodzajem ogrzewania i dowolnym źródłem ciepła

 

 

Kontakt z doradcąChcesz być na bieżący.

Zapisz się do Newslettera