Produkty

Po zarejestrowaniu się jako Firma, Użytkownik otrzymuje standardowo pierwszy poziom rabatowania (instalator – grupa rabatowa I). Po dokonaniu obrotu ma kwotę 10. 000,00 PLN brutto, Firma otrzymuje drugi poziom rabatowania (instalator – grupa rabatowa II). Po zrealizowaniu obrotu powyżej 20 000,00 PLN brutto, Firma otrzymuje 3 poziom rabatowania (instalator – grupa rabatowa III). Obrót Firmy dla ustalenia poziomu rabatowania analizowany jest z okresu ostatnich 12 miesięcy, tzn. jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy Firma nie zrealizuje obrotu dla danego poziomu rabatowania, zostaje automatycznie przeniesiona na odpowiednio niższy poziom rabatowania. Sprzedający może określić indywidualny poziom limitu kwotowego dla Firm, na podstawie ustaleń stron.