Czy wyłączanie na noc ogrzewania jest opłacalne?Koszty centralnego ogrzewania mają spory udział w rocznym budżecie każdego właściciela domu, czy mieszkania. Dlatego też każdy użytkownik szuka prostych metod na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Jednym z często stosowanych zabiegów jest czasowe wyłączanie ogrzewania mające na celu chwilowe obniżenie temperatury. Należy jednak zaznaczyć, że o ile obniżanie temperatury np. w nocy lub w ciągu dnia (kiedy użytkowników nie ma w domu), jest opłacalne, o tyle z punktu widzenia zastosowanego źródła ciepła czy też rodzaju ogrzewania jest to w niektórych przypadkach niezalecane. Takie rozwiązanie może doprowadzić do nadmiernego dyskomfortu dla mieszkańca, a nawet do wzrostu kosztów ogrzewania.

Obniżanie temperatury w ogrzewaniu grzejnikowym

 

Obniżenie temperatury w ogrzewaniu grzejnikowym ma sens z prostego powodu. Grzejnik w ponad 70% podnosi temperaturę w pomieszczeniu przez konwekcję (ruch powietrza) a tylko w 30% przez promieniowanie. Główną zaletą konwekcji jest możliwość szybkiego podniesienia temperatury w pomieszczeniu, a więc w łatwy sposób można obniżyć temperaturę np. w nocy i w szybki sposób podnieść ją wczesnym rankiem. W ten sposób znacząco obniżamy ilość zużytej energii i tym samym obniżamy koszty ogrzewania bez obniżania komfortu bytowego. Regulacją temperatury możemy zarządzać w tym rozwiązaniu poprzez głowicę termostatyczną zamontowaną na grzejniku, którą w razie potrzeby bardziej zaawansowanego sterowania czasowego można połączyć ze sterownikiem naściennym. W ofercie hurtowni swatt.pl dostępne są również rozwiązania bardziej zaawansowane, umożliwiające np. wyłączanie zasilania grzejników w przypadku otwarcia okna, co dodatkowo zwiększa nam oszczędności.

 

 

Obniżanie temperatury w ogrzewaniu podłogowym

 

Ogrzewanie podłogowe ogrzewa pomieszczenie w ponad 70% poprzez promieniowanie, co sprawia, że w porównaniu do ogrzewania grzejnikowego, zarówno obniżenie, jak i podwyższenie temperatury wymaga dłuższego czasu. Mając powyższe na uwadze, włączanie i wyłączanie ogrzewania jest możliwe, jednak nie w tak dużym zakresie, jak w przypadku grzejników. Może się bowiem okazać, że zbyt duże wychłodzenie podłogi w ciągu nocy może uniemożliwić osiągnięcie odpowiedniej temperatury pomieszczenia wczesnym rankiem, a więc oszczędności uzyskuje się kosztem dyskomfortu bytowego.

 

 

Głowica termostatyczna do grzejnika

 

Obniżanie temperatury w ogrzewaniu podłogowym a źródło ciepła

 

Ważnym elementem oprócz rodzaju ogrzewania jest źródło ciepła. O ile stosowanie kotła na paliwo stałe lub też kotła gazowego nie stanowi przeszkody w czasowym obniżaniu temperatury pomieszczeń, o tyle w przypadku pompy ciepła typu powietrze - woda, nie zaleca się obniżania temperatur. Pompy ciepła są źródłem niskotemperaturowym, co sprawia, że każde znaczne obniżenie temperatury pomieszczenie i próba jej podwyższenia w krótkim czasie wiąże się z koniecznością użycia mocy grzewczej wyższej, a niżeli moc odpowiednio dobranej pompy. Zatem, w sytuacji, gdy wystąpi chwilowy wzrost zapotrzebowania na moc grzewczą pompy, uruchomi się dodatkowe źródła ciepła, tzn. grzałka elektryczna, a więc użytkownik straci, zamiast zyskać na obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Oczywiście sterowanie pompy umożliwia dezaktywację grzałki elektrycznej w takich sytuacjach, ale to z kolei spowoduje znaczne obniżenie komfortu bytowego, gdyż pompa nie da rady podgrzać temperatury w pomieszczeniu do wymaganego poziomu.

 

 

Pompa ciepła LG Therma V

 

 

Kontakt z doradcąChcesz być na bieżący.

Zapisz się do Newslettera