Obowiązki użytkownika pompy ciepła

Pompy ciepła to obecnie bardzo popularne źródła energii do centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Swoją popularność pompy zawdzięczają stosunkowo tanim kosztom użytkowania oraz co ważne, praktycznie całkowitej bezobsługowości. Czy całkowita bezobsługowość oznacza jednak zlecenie montażu i to wszystko? Niestety jak w większości innych źródeł ciepła, nie jest tak do końca. W niniejszym artykule przedstawimy obowiązki użytkownika pompy ciepła w świetle obowiązujących przepisów.
Obowiązek rejestracji pompy ciepła w centralnym rejestrze operatorów

Nowoczesne pompy ciepła napełnione są czynnikiem chłodniczym w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego. Oznacza to, że w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 517/2017, pompy ciepła podlegają w niektórych przypadkach obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatów. Zgłoszenie należy wykonać do 15 dni od instalacji pompy ciepła typu split i do 15 dni od dostarczenia urządzenia w przypadku pompy ciepła typu monoblok. Obowiązek rejestracji leży po stronie operatora, czyli właściciela pompy ciepła. Niezgłoszenie urządzenia lub opóźnienie w zgłoszeniu wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, które ponosi również tylko i wyłącznie właściciel.CRO - centralny rejestr operatorów


Obliczenie ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2) dla Twojej pompy ciepła

To czy pompa ciepła wymaga rejestracji, zależy od wartości ekwiwalentu dwutlenku węgla CO2, a ten jest zależy od 3 podstawowych kryteriów: od rodzaju pompy ciepła (monoblok czy split), od ilości wagowej czynnika oraz od jego rodzaju.

Jak obliczyć ekwiwalent dwutlenku węgla CO2 dla pompy ciepła - przykład

Obliczenie ekwiwalentu polega na pomnożeniu wagi czynnika użytego w instalacji przez współczynnik GWP (współczynnik globalnego ocieplenia zależny od rodzaju czynnika). W przypadku pompy typu monoblok, dane te znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. W przypadku pompy typu split, współczynnik GWP znajduje się na tabliczce znamionowej, a ilość czynnika należy odczytać z protokołu uruchomienia pompy.

Dlaczego jest różnica w odczycie dla pompy split i monoblok?

Dlatego, że w przypadku pompy ciepła split, oprócz ilości czynnika podanej na urządzeniu, instalator może podczas łączenia jednostek użyć dodatkowej ilości czynnika, który fabrycznie nie znajdował się w urządzeniu.Przykład obliczenia ekwiwalentu dwutlenku węgla CO2 dla pompy ciepła monoblok:

  • pompa ciepła typu monoblok
  • ilość czynnika: 2,5 kg
  • rodzaj czynnika: R32
  • współczynnik GWP dla czynnika R32: 675
  • 2,5 kg x 675 = 1688 kg ekwiwalentu CO2

Sprawdź teraz, czy twoja pompa ciepła wymaga rejestracji w centralnym rejestrze operatorów.

Jak sprawdzić czy pompa ciepła wymaga rejestracji w centralnym rejestrze operatorów po wyliczeniu ekwiwalentu dwutlenku węgla CO2?

Dla pomp ciepła typu monoblok wartość graniczna, powyżej której przekroczeniu należy dokonać rejestracji urządzenia, wynosi 10000 kg ekwiwalentu CO2, a dla pomp ciepła typu split wartość ta jest dwukrotnie niższa, wynosi 5 000 kg.

W naszym konkretnym przypadku ekwiwalent CO2 wyniósł 1688 kg, co oznacza, że to urządzenie nie jest objęte obowiązkiem rejestracji w centralnym rejestrze operatorów.
Rejestracja pompy ciepła i co dalej?

Jeśli twoja pompa ciepła jest objęta obowiązkiem rejestracji, powinieneś pamiętać również o konieczności przeprowadzania cyklicznych przeglądów wykonywanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia f-gazowe. Wyniki tych przeglądów należy uzupełniać na twoim koncie w bazie centralnego rejestru operatorów. Cykliczność w przypadku typowych pomp ciepła do domów mieszkalnych wynosi od 12 do 24 miesięcy, w zależności od tego, czy urządzenie jest, czy nie jest wyposażone w zainstalowany system kontrolowania wycieków.Rejestracja CRO - instrukcja użytkownika