Jakie parametry decydują o jakości pompy ciepła

Pompy ciepła typu powietrze woda cieszą się obecnie olbrzymią popularnością na polskim rynku, gdyż w większości przypadków idealnie spełniają swoją funkcję w samodzielnym ogrzewaniu domów oraz w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej i to przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku innych źródeł ciepła, tak i w przypadku pompy ciepła, odpowiednio niskie koszty ogrzewania zależą od jakości i efektywności samego urządzenia. W niniejszym artykule przedstawimy i omówimy parametry techniczne, które mają główny wpływ na efektywność pompy ciepła, tak aby każdy z czytelników mógł samodzielnie określić, które urządzenie jest warte zakupu.Efektywność pompy ciepła – parametry, na które warto zwrócić uwagę


Co to jest współczynnik COP pompy ciepła?

Pompy ciepła typu powietrze woda to bardzo specyficzne urządzenia, gdyż w przeciwieństwie do innych źródeł ogrzewania, ich efektywność, jak i moc grzewcza maleją tym bardziej, im bardziej obniża się temperatura powietrza zewnętrznego. Mając powyższe na uwadze, niezwykle ważnym parametrem pompy ciepła jest współczynnik COP, czyli nic innego jak sprawność chwilowa. Współczynnik ten określa ilość wyprodukowanego ciepła w stosunku do zużytej energii elektrycznej.

Przykładowo: współczynnik COP = 3 mówi nam, że przy zużyciu 1 kWh energii elektrycznej wyprodukujemy 3 kWh energii grzewczej.

COP mierzy się przy konkretnej temperaturze powietrza, konkretnej temperaturze wyprodukowanej wody grzewczej oraz konkretnej wilgotności, dlatego istotne jest, aby podczas porównania tego parametru w różnych urządzeniach, sprawdzić dokładnie, czy współczynnik odnosi się do tych samych warunków. Jeśli mają Państwo zamiar dokonać porównania, to zalecamy przeprowadzić je dla temperatury zewnętrznej co najmniej – 7 i -15°C oraz dla temperatury wody grzewczej +35°C w przypadku ogrzewania podłogowego lub dla temperatury +55°C w przypadku ogrzewania grzejnikowego.

Pomimo tego, że współczynnik COP nie odzwierciedla nam sprawności w całym okresie grzewczym, to jest niezwykle istotny przy określeniu jakości pompy ciepła, gdyż możemy sprawdzić, jaka jest jego wydajność, szczególnie wtedy, gdy temperatura dolnego źródła jest niska.Współczynnik COP i SCOP - schemat

Współczynnik COP - przykład

Co to jest współczynnik SCOP pompy ciepła?

Ponieważ współczynnik COP wskazuje nam chwilową sprawność pompy ciepła, w normach pojawił się sezonowy współczynnik sprawności SCOP, który dla konkretnych warunków klimatycznych i dla konkretnej temperatury wody grzewczej wskazuje średnią sprawność urządzenia za cały okres grzewczy.

Zasada prezentacji jest identyczna jak w przypadku współczynnika COP, tzn. przykładowo: współczynnik SCOP = 3,0 mówi nam, że przy zużyciu 1 kWh energii elektrycznej wyprodukujemy średnio 3 kWh energii grzewczej w okresie grzewczym.

Porównując pompy ciepła pod kątem współczynnika SCOP, należy koniecznie pamiętać o tym, aby zweryfikować dokładnie rodzaj klimatu, do jakiego jest on przypisany oraz temperaturę zasilania wody, gdyż rozbieżności w tym zakresie całkowicie zmieniają wartość współczynnika.Co to jest punkt biwalentny pompy ciepła?

Znając współczynniki COP i SCOP, można wstępnie dokonać porównania pompy ciepła pod kątem wydajności. Nie oznacza to jednak jeszcze pełnej gwarancji taniego ogrzewania domu, gdyż współczynniki te, w żaden sposób nie odnoszą się do parametrów izolacyjnych obiektu i przede wszystkim do tego, przy jakiej temperaturze powietrza zewnętrznego dana pompa będzie musiała skorzystać z dodatkowego źródła ciepła.

To, w jakiej temperaturze powietrza pompa ciepła nie jest już w stanie sama ogrzać budynku to właśnie punkt biwalentny. Z jednej strony oczywiste jest, że im niższa temperatura punktu biwalentnego, tym niższe będą koszty ogrzewania, z drugiej jednak strony, niestety, im niższa temperatura punktu biwalentnego, tym większa moc pompy ciepła i wyższe koszty zakupu. Należy zatem wypośrodkować koszty eksploatacji i koszty zakupu i dobrać punkt biwalenty z rozsądkiem, koniecznie poruszając się w zakresie temperatur punktu biwalentnego dopuszczalnym przez producenta. Należy bowiem zaznaczyć, że zbyt niskie określenie punktu i zbyt duża moc pompy mogą skutkować częstym wyłączaniem się sprężarki i tym samym jej szybszym zużyciem.


Mężczyzna z lupą przy oku.

Jak najlepiej zweryfikować parametry techniczne pompy ciepła?

Do pełnej analizy jakości i efektywności pompy ciepła, konieczne jest porównanie wszystkich ww. parametrów technicznych, jednak w odpowiedniej kolejności.

W pierwszym etapie należy wybrać kilka pomp ciepła o najwyższym współczynniku SCOP, gdyż wybierzemy pompy teoretycznie najbardziej energooszczędne pod kątem całego sezonu.

W drugim etapie z wybranych pomp ciepła należy wyszczególnić zakres dopuszczalnych temperatur dla punktu biwalentnego i wybrać te o stosunkowo najniższym punkcie.

W trzecim etapie dla urządzeń o najniższych temperaturach punktu biwalentnego, należy sprawdzić, jakie jest COP pompy ciepła w punkcie biwaletnym, który wybraliśmy i wybrać pompę o stosunkowo najwyższym COP.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi na swatt.pl w celu dobrania odpowiedniego zestawu.

Kontakt z doradcąChcesz być na bieżąco?

Zapisz się do Newslettera