Jak dobrać rekuperator powietrza do domu?

 

Zastosowanie rekuperatora powietrza, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym przynosi wiele korzyści. Jak zatem jak dobrać odpowiedni rekuperator powietrza do domu oraz na co zwrócić uwagę?

 

Czy stosowanie rekuperatora powietrza w domu jest wymagane?

Obecne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2021), wymuszają na nowo powstałych budynkach lub tych remontowanych, konieczność znacznego obniżenia współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP w stosunku do wartości, jakie były dopuszczalne jeszcze w 2020 roku. Na wartość współczynnika EP ma wpływ ilość energii nieodnawialnej, jaka jest zużywana przez budynek na cele ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i wentylacji. Najprościej mówiąc, im bardziej ekologiczne rozwiązania zastosujemy, tym większa szansa na osiągnięcie wymaganej wartości współczynnika EP, która nie może być obecnie wyższa niż 70 kWh/m2 rok.

Warto zaznaczyć, że zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperatora powietrza, daje możliwość obniżenia tego współczynnika nawet o kilkadziesiąt kWh, co nie dość, że umożliwia uzyskanie wymaganego współczynnika EP z praktycznie każdym źródłem ogrzewania, to przynosi znaczne oszczędności ekonomiczne związane z użytkowaniem budynku.

Podsumowując, stosowanie rekuperatora nie jest wymagane, jednak w przypadku źródeł ciepła energochłonnych pod kątem współczynnika EP, może się okazać, że brak rekuperatora uniemożliwi osiągnięcie wymaganej wartości EP i tym samym uniemożliwi również oddanie budynku do użytkowania.

 

Ile kosztuje rekuperator powietrza?

W przypadku typowych domów jednorodzinnych, ceny rekuperatorów powietrza wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Cena jest uzależniona od wielu czynników, chociażby takich jak:

  • kubatura budynku,
  • rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń,
  • układ kanałów,
  • funkcje samego urządzenia.

Trzy pierwsze czynniki mają bezpośredni wpływ na wydajność urządzenia liczoną w m3/h, dlatego w tym zakresie raczej ciężko szukać oszczędności, jeśli poruszamy się w danym typoszeregu urządzeń. Inaczej jest w przypadku czwartego z czynników, tzn. funkcjonalności. Tutaj możemy wiele zyskać, dopasowując funkcjonalność do własnych potrzeb, a nie wybierając model z maksymalną funkcjonalnością w sytuacji, gdy nie wszystkie funkcje będą nam potrzebne.

Każda z funkcji to zazwyczaj wyższa cena urządzenia. Aby niepotrzebnie przepłacać, poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje, jakie posiadają rekuperatory, a Państwu pozostawiamy wybór odpowiedniego rozwiązania.

Mężczyzna liczący na kalkulatorze

 

8 istotnych funkcji rekuperatora powietrza


Funkcja trybu nocnego

Rekuperator powietrza montowany jest wewnątrz budynku, dlatego ważne jest, aby hałas jaki generuje urządzenie, nie wpływał na dyskomfort użytkownika. Trzeba pamiętać, że nie zawsze montaż urządzenia w pomieszczeniu odpowiednio wyciszonym daje pewność cichej pracy całej wentylacji, gdyż jak wiadomo, odgłosy pracy wentylatorów zabudowanych w centrali wentylacyjnej mogą nieść się poprzez kanały wentylacyjne do pomieszczeń.

Co zatem zrobić, aby było odpowiednio cicho? Czy od razu decydować się na droższe urządzenie charakteryzujące się cichą pracą? Niekoniecznie!

Zastosowanie na kanałach wentylacyjnych tłumików wyciszających w większości przypadków wystarczy. Ponadto, niektóre wersje rekuperatorów (nawet te nieco głośniejsze, a zarazem tańsze) mają funkcję trybu nocnego, co oznacza, że w ciągu nocy - czyli w okresie, kiedy potrzebujemy ciszy, rekuperator działa z obniżoną wydajnością, sprawiając, że praca wentylacji jest praktycznie niesłyszalna.

Funkcja szybkiego przewietrzania

Większość z nas stosuje najprostszy sposób na poprawę jakości powietrza w domu, czyli szybkie wietrzenie przed oraz po śnie poprzez otwarcie okien. Jest to rozwiązanie niezawodne, jednak nieekonomiczne. Wraz z wymianą powietrza przez otwarte okna tracimy znaczne ilości energii cieplnej.

Część rekuperatorów ma funkcję automatycznego szybkiego wietrzenia. Poprzez aktywację tej funkcji, w określonych przez użytkownika przedziałach czasowych, można uruchomić urządzenie z maksymalną mocą, co powoduje szybkie przewietrzenie pomieszczeń. Jednak w przeciwieństwie do otwierania okien, nie tracimy energii cieplnej. Jeśli zatem chcą Państwo pozostać przy tradycyjnym wietrzeniu kosztem nieco droższych kosztów ogrzewania budynku, funkcja ta może okazać się zbyteczna. Rekuperator, który nie posada tejże funkcji jest zazwyczaj kilkaset złotych tańszy.

 

 


Funkcja Bypassu

Rekuperator powietrza ma za zadanie ograniczenie strat energii cieplnej wyrzucanej z budynku wraz ze zużytym powietrzem, poprzez przekazanie go na powietrze tłoczone z zewnątrz.

Czy zawsze praca rekuperatora w trybie oszczędności energii jest zasadna?

Nie, gdyż w szczególnych przypadkach może się okazać, że odzysk ciepła jest zbędny. Kiedy taka sytuacja ma miejsce?

Na przykład wieczorem w upalne lato, kiedy temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, a temperatura powietrza na zewnątrz jest idealna aby wtłoczyć je do pomieszczenia w celu jego schłodzenia. Taką możliwość daje rekuperator powietrza z funkcją bypassu.

Aktywacja bypassu powoduje, że powietrze wtłaczane nie odbiera ciepła z powietrza wyrzucanego, czyli do pomieszczenia trafia powietrze o temperaturze, jaka panuje aktualnie na zewnątrz budynku. W zależności od wybranego rozwiązania, rekuperatory mają funkcję bypassu w wersji automatycznej lub ręcznej, które są aktywowane z poziomu sterownika.

Na rynku można również znaleźć rozwiązania, w których aktywacja bypassu odbywa się poprzez ręczną wymianę wymiennika ciepła na bypass, to rozwiązanie jest jednak uciążliwe w użytkowaniu.

 

Funkcja czujnika CO2

Rekuperator powietrza jest w głównej mierze odpowiedzialny za wymianę powietrza w pomieszczeniach, jednak w uzasadnionych przypadkach może również pełnić funkcję zabezpieczenia na wypadek zbyt wysokiego stężenia dwutlenku węgla, który może powodować nawet śmierć. Dwutlenek węgla o wysokim stężeniu może pojawić się w pomieszczeniach, w których zainstalowane jest wadliwie działające źródło ciepła, takie jak np. kominek. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad tym, aby rekuperator powietrza miał funkcję czujnika CO2.

Funkcja ta działa na prostej zasadzie, tzn. w przypadku gdy czujnik rekuperatora wykryje zbyt wysokie stężenie gazu, rekuperator uruchamia pracę wentylatorów z maksymalną mocą do momentu, gdy jego poziom obniży się do wartości niższej niż zadana. Niniejsza funkcja jest zatem wskazana ze względów bezpieczeństwa, ale jedynie w przypadkach, gdy posiadamy źródło ciepła mogące emitować CO2.

 

Funkcja czujnika wilgotności

Funkcja czujnika wilgotności działa na podobnej zasadzie co funkcja czujnika CO2. Rekuperator powietrza mierzy poziom wilgoci, a gdy jego wartość przekroczy parametr graniczny ustawiony w sterowniku urządzenia, następuje uruchomienie wentylatorów z maksymalną mocą do momentu, gdy poziom obniży się do wartości niższej niż zadana.

                                                                                                                                    

W przypadku budynków w budowie, ciężko jest stwierdzić, czy zasadnym będzie zakup rekuperatora z funkcją czujnika wilgotności, dlatego warto zastanowić się nad zakupem urządzenia, które nie posiada czujnika w zestawie (jest tym samym o kilkaset złotych tańsze), ale sterownik umożliwia jego podłączenie w przyszłości. Takie rozwiązanie w razie potrzeby umożliwi nam doposażenie urządzenia o wilgotnościomierz i sprawi, że poziom wilgoci w powietrzu będziemy mogli dowolnie korygować.

                                            

W przypadku budynków istniejących, warto przed zakupem sprawdzić, czy wilgotność powietrza jest wysoka. Jeśli tak, rekuperator powietrza koniecznie powinien mieć funkcję czujnika wilgotności, a jeśli nie, to funkcja ta jest zbędna.

 

Zapylenie filtrów - Smart home

 

Funkcja poziomu zapylenia filtrów

Praktycznie każdy rekuperator powietrza dostępny na rynku, wyposażony jest w funkcję, która informuje użytkownika o konieczności czyszczenia lub wymiany filtrów. Przed zakupem urządzenia warto sprawdzić zasadę realizacji tejże funkcji, gdyż rozwiązań jest co najmniej kilka.

Do najprostszych i najtańszych należy takie, które informuje użytkownika regularnie, co kilkanaście lub kilkadziesiąt dni (w zależności od producenta) o konieczności sprawdzenia filtrów. To rozwiązanie jest tylko przypomnieniem i w żaden sposób nie odzwierciedla stanu zanieczyszczenia, dlatego może się okazać, że w zależności od poziomu zabrudzenia powietrza zewnętrznego, w niektórych przypadkach po pojawieniu się sygnału wymiany, filtry mogą być niezabrudzone. Natomiast w innym przypadku mogą być już zanieczyszczone na tyle mocno, że samo czyszczenie będzie niemożliwe i trzeba będzie wymienić filtry na nowe.

To rozwiązanie jest jak najbardziej odpowiednie dla użytkowników, którzy mają na tyle dużo wolnego czasu, aby profilaktycznie sprawdzać urządzenie pod kątem zabrudzenia. W przypadku bardziej wymagających użytkowników polecany jest nieco droższy rekuperator powietrza, który podaje rzeczywisty poziom zanieczyszczenia w oparciu o czujnik różnicy ciśnienia, zabudowany przed i za filtrami. To rozwiązanie gwarantuje, że filtry rzeczywiście są zabrudzone i wymagają czyszczenia lub wymiany.

 

Funkcja WI-FI

Większość użytkowników różnego typu urządzeń, w jakie wyposażane są mieszkania, nie wyobraża sobie braku zdalnej możliwości sterowania np. za pomocą smartfonu. Również rekuperator może być wyposażony w taką funkcję. Jeśli nawet na etapie zakupu funkcja Wi-Fi wydaje się zbędna, to warto zastanowić się nad tym, aby rekuperator powietrza miał możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi w przyszłości.

Warto również dodać, że wielu producentów urządzeń prowadzi proces serwisowy w przypadku awarii, w oparciu o zdalny dostęp do urządzenia, co znacznie przyśpiesza diagnozę przyczyny awarii.

 

Funkcja niezależnej regulacji przepływu powietrza po stronie ssącej i tłoczącej

Jeśli mieszkanie wyposażone jest w urządzenia, które dodatkowo wyciągają powietrze z pomieszczeń, takie jak np. okap kuchenny czy dodatkowe wentylatory w łazienkach, wymagana jest konieczność dostarczenia większej ilości powietrza do pomieszczeń niż powietrza, które jest wyciągane z przez rekuperator powietrza. W takiej sytuacji warto zakupić rekuperator powietrza z funkcją niezależnej regulacji wentylatora nadmuchu i wyciągu.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy doborze oraz zakupie rekuperatora?

Z pewnością warto dobierać rekuperator na podstawie dokładnej analizy wydajności powietrza w pomieszczeniach oraz oporów przepływu na kanałach wentylacyjnych i armaturze powiązanej (tłumiki, anemostaty itp.).

Jeśli dobierzemy rekuperator powietrza na podstawie własnej intuicji w zakresie wydajności, może się okazać, że będzie zbyt „mały” lub zbyt „duży”. Zbyt mała wydajność wiąże się z dyskomfortem spowodowanym zbyt słabą wymianą powietrza, natomiast zbyt duża jednostka może powodować generowanie hałasu w wyniku nadmiernego przepływu powietrza przez kanały i anemostaty.

Pamiętajmy, że rekuperator powietrza to jeszcze nie wszystko. Poprawna praca całej wentylacji zależy bowiem również od odpowiednio zaprojektowanych kanałów. Zalecamy, aby każdorazowo przed doborem oraz zakupem urządzenia skorzystać z porady fachowca lub oprogramowania służącego do doboru średnic kanałów.

Kontakt z doradcąChcesz być na bieżący.

Zapisz się do Newslettera