Nowa edycja programu "Czyste powietrze"

Cieszący się dużym zainteresowaniem program z budżetem 108 mld zł trwający od 2018 r, który w swym założeniu ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez działania związane z wymianą źródła ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzi w kolejny 2023 rok.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku?

Jak i w poprzednich odsłonach tak i w tej, z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które posiadają odrębną księgę wieczystą. Beneficjent nie może mieć przekroczonego dochodu 135 000 zł.

Założenia programu - co obejmuje i ile wynosi dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2023”?

Program „Czyste powietrze 2023” podzielony został ze względu na wysokość dofinansowania:


Poziom podstawowy do 66 000 zł

Poziom podstawowy programu „Czyste Powietrze 2023” umożliwia otrzymanie dofinansowania do 66 000 zł. Obejmuje on demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u..

Może zostać wykonany dodatkowo (jest możliwy wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym także kolektory słoneczne),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i ekspertyzy.

Poziom podwyższony do 99 000 zł

Poziom podwyższony programu „Czyste Powietrze 2023” umożliwia otrzymanie dofinansowania do 99 000 zł. Obejmuje on demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u..

Może zostać wykonany dodatkowo (jest możliwy wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Poziom najwyższy do 135 000 zł

Poziom najwyższy programu „Czyste Powietrze 2023” umożliwia otrzymanie dofinansowania do 135 000 zł. Poziom ten obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u..

Może zostać wykonany dodatkowo (jest możliwy wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Tabela maksymalnych dotacji dla programu „Czyste Powietrze” na 2023 rok:

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”

Fot. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze” / Źródło: Czystepowietrze.gov.pl

Jak i gdzie złożyć wniosek, aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku?

Aby móc starać się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2023” należy złożyć i wysłać wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.

Można to zrobić na 3 sposoby:


Sposób I:
Złóż e-wniosek przez internet

 1. Wejdź na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
 2. Kliknij przycisk „Złóż wniosek” oraz zaloguj lub zarejestruj się za pomocą login.gov.pl
 3. Wybierz sposób logowania, następnie utwórz i poprawnie wypełnij wniosek o dofinansowanie.
 4. Dołącz wszelkie wymagane załączniki (skany lub dokumenty w formie elektronicznej).
 5. Podpisz wniosek elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego) oraz wyślij dokumenty (wniosek + załączniki). Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” otrzymasz na podany e-mail.

Sposób II:
Złóż papierowy wniosek u urzędzie

 1. Zaloguj się w systemie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 2. Wypełnij wniosek o dofinansowanie lub dofinansowanie z prefinansowaniem zgodnie z podaną instrukcją.
 3. Zweryfikuj wypełniony wniosek, zatwierdź go i kliknij w przycisk „przygotuj do podpisu” (nie wybieraj podpisu elektronicznego).
 4. Wydrukuj i podpisz wniosek oraz dołącz wymagane załączniki.
 5. Złóż wniosek osobiście, drogą pocztową lub kurierem do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Sposób III:
Złóż wniosek w banku i skorzystaj z Kredytu Czyste Powietrze

 1. Przyjdź do oddziału lub partnera banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”.
 2. Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze (bank poinformuje Cię, czy kredyt jest objęty gwarancją BGK).
 3. Przygotuj i złóż wszelkie wymagane załączniki.
 4. Gdy kredyt zostanie przyznany, bank wypełni Twój wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.
 5. Sprawdź i podpisz wypełniony wniosek. Bank wyśle Twój wniosek do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Instrukcja jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Fot. Instrukcja jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” / Źródło: Czystepowietrze.gov.pl

Dotacja „Czyste Powietrze” – Podsumowanie

Zalet programu „Czyste Powietrze” nie trzeba przedstawiać. Możliwość pozyskania środków to z pewnością duża ulga dla wielu z nas do zmiany komfortu życia własnego oraz sąsiadów.

Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem naszego sklepu, a w przypadku pytań oraz wątpliwości nasi pracownicy ułatwią państwu wybór urządzenia i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb.

KONTAKT Z DORADCĄChcesz być na bieżąco?

Zapisz się do Newslettera